O KNSA


Interesujesz się astronomią lub fizyką? Jesteś ciekawy świata i otwarty na interesujące dyskusje? Jeśli tak, to dołącz do nas!

 

Spotkania Koła odbywają się w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kopernika 11. Koło Naukowe Studentów Astronomii (KNSA) zajmuje się pogłębianiem wiedzy astronomicznej zarówno swoich członków, jak i też wszystkich zainteresowanych astronomią. Na działalność Koła składają się:

– cotygodniowe spotkania w należącej do Koła Piwnicy Studenckiej „Błękitna Ostryga”, podczas których wygłaszane są referaty czy prowadzone dyskusje na tematy (około)astronomiczne
– wyjazdy obserwacyjne
– udział w konferencjach naukowych, jak też ich organizacja
– własna praca naukowo-badawcza Członków oraz angażowanie się w projekty badawcze realizowane w Instytucie Astronomicznym UWr
– współpraca z innymi Kołami Naukowymi
– integracja lokalnego i polskiego środowiska astronomicznego
– działania popularyzatorskie

Reklamy