Członkowie

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Katarzyna Kowalska – Prezes KNSA UWr
 2. Małgorzata Maciejowska – Wiceprezes KNSA UWr
 3. Aleksandra Kischka – Skarbnik KNSA UWr

Członkowie KNSA UWr:

 1. Chryplewicz Łukasz
 2. Musiał Natalia
 3. Hałupka Mateusz
 4. Krawczyk Artur
 5. Wizerkaniuk Anna
 6. Bieszczad Dominik
 7. Sokołowski Kamil
 8. Czyż Tomasz
 9. Sawieljew Izabela
 10. Lesiczka Magdalena
 11. Nowik Patryk
 12. Pasiewicz Piotr
 13. Niewiadomski Wojciech
 14. Kamińska Marta
 15. Bicz Kamil

Z każdym początkiem nowego miesiąca Lista Członkowska KNSA zostaje aktualizowana.

Reklamy